HANSA-FLEX AG
Použite Internet Explorer.
Deaktivieren prípadne použite kompatibilný režim, aby ste mohli katalóg využívať v plnom rozsahu.

search Hľadanie

Pomoc pre vyhľadávanie

Slovenčina

Voľba jazyka

Stav: 2017-10-19

BVA

BVA

Prípravok pre ohýbanie a odrezávanie rúrok
Konštrukcia
Prípravok pre ohýbanie a odrezávanie rúrok
Rozsah dodávky
6 x ohýbacie kladky pre vonkajší Ø rúr 6/8, 10/ 12, 14, 15, 16, 18 mm
1 x ručná páka s predĺžením
1 x prípravok pre odrezávanie rúrok do vonkajšieho Ø rúr 6 - 42 mm
1 x dvojdielny ohýbací prípravok
BAV

BAV

Prípravok pre ohýbanie a odrezávanie rúrok
Konštrukcia
Prípravok pre ohýbanie a odrezávanie rúrok