HANSA-FLEX AG
Vi koristite Internet Explorer.
Deaktivirajte po potrebi režim kompatibilnosti da biste koristili katalog u celom obimu.

search Pretraga

Pomoć za pretraživanje

Српски

Odabrati jezik

Stanje: 2017-10-19

STOP LOCK-KIT

Set alata za osigurač za hvatanje creva
Izbaciti slika proizvodaSlika proizvoda
STOP LOCK-KIT
izbaciti karakteristikeOsobine
sastoji se od Makaze; Safety-Stick za imbus M3; imbus ključ M3, M5, M6 ; ključ SW 17-22
izbaciti tabelu proizvodaArtikal

sortiranje nagore

sortiranje nadole

Izbaciti artikal priborje oprema za sledeće proizvode
STOP LOCK
Osigurač za hvatanje creva
Isključenje od odgovornosti

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
Svi podatci u našem onlajn katalogu počivaju na trenutno važećim normama i propisa od strane stručnih udruženja. Samo pridržavanje naših propisa uvezi montaže Vam garantuje sigurnost proizvoda. Ne pridržavanje svih navedenih propisa može negativno uticati na funkcionalnu sigurnost proizvoda i do gubitka prava na garanciju. Naša garancija au svakom slučaju važi sa proizvode firme HANSA-FLEX. Naši proizvodi se stalno dalje razvijaju, te zadržavamo prava na tehničke izmene.