HANSA-FLEX AG
Вие използвате Internet Explorer.
Деактивирайте евентуално режима на съвместимост, за да можете да използвате пълния обем на каталога.

search Търсене

Помощ за търсене

Български

Избор на език

Редакция: 2017-10-19

SRD

SRD

Режещ пръстен
Конструкция
режещ пръстен
Стандарт
DIN 3861 форма B
Материал
стомана
Повърхностно защитно покритие
с галванично покритие
SRD MG

SRD MG

Режещ пръстен
Конструкция
режещ пръстен
Стандарт
DIN 3861
Материал
месинг
SRD VA

SRD VA

Режещ пръстен
Конструкция
режещ пръстен
Стандарт
DIN 3861 форма B
Материал
благородна стомана