HANSA-FLEX AG
Вие използвате Internet Explorer.
Деактивирайте евентуално режима на съвместимост, за да можете да използвате пълния обем на каталога.

search Търсене

Помощ за търсене

Български

Избор на език

Редакция: 2017-10-19Търсене на продукти на HANSA-FLEX

Търсенето на продукти работи с интелигентна логика за анализиране за бързо и сигурно намиране на желания резултат.

Обикновено търсене

Попаденията при търсенето ("резултати при търсенето") се показват в рамките на кратко време. Ако вашето въвеждане съответства точно на типовото обозначение на даден продукт или артикул (напр. "GAR"), вие попадате незабавно в съответното подробно изображение.

Списък на попаденията

Ако вашето въвеждане за търсене е подходящо за много продукти (напр. „GA“), се показва списък на откритите продукти (списък с попадения). Всички открити места се подчертават със син шрифт.

В списъка с попадения се показват максимум 20 продукта на страница. Ако бъдат открити повече от 20 продукта, горе и долу на всяка страница с попадения ще откриете един ред със следващите страници с попадения. Можете да разлистите страниците с попадения или директно да изберете една определена страница.

Попаденията при търсене се групират в съответствие с тяхното причисляване към групите продукти, групите продукти са сортирани по азбучен ред. Съответният път до групата се показва над причислените продукти, напр.

Вие можете да кликнете директно на всяко ниво между червените стрелки. Ако напр. желаете да виждате всички продукти в същата група на прозореца за търсене, просто кликнете на последното ниво. При това подчертаването на първоначалното попадение при търсене се нулира.

При попадения в обозначенията на артикулите (напр. „GAR NW 04“) в списъка с попадения към всеки продукт се показват макс. 3 попадения на артикули. Кликването на един артикул ви показва подробно изображение на всички попадения на артикули.

Указание: Ако вашето първоначално въвеждане не е имало попадение, търсенето на продукти автоматично разширява вашето въвеждане и след това ви показва откритите попадения.

Разширено търсене със запълващи символи

Не беше ли успешно търсенето ви в първата стъпка? Или желаете да се уверите, че са ви били показани всички варианти на заявката за търсене? След това използвайте знака за запълващ символ при въвеждането!
Като универсален символ за запълване се използва звездичка. Така се откриват всички попадения, които имат на това място един или произволен брой знаци (или дори нямат знак). Резултатът от търсенето зависи силно от това, на кое място ще поставите звездичката.

Примери (въвеждане винаги без кавички)

Указание: За търсене със звездичка като първи знак е необходимо малко по-дълго време за търсене.