HANSA-FLEX AG
Používáte Internet Explorer.
Deaktivujte případně režim kompatibility, abyste mohli využívat katalog v plném rozsahu.

search Hledání

Nápověda k vyhledávání

Česky

Zvolit jazyk

Stav: 2017-10-19

Vyhledávání produktů HANSA-FLEX

Vyhledávání produktů pracuje s inteligentní vyhodnocovací logikou, aby se zajistilo rychlé a spolehlivé nalezení požadovaného výsledku.

Jednoduché vyhledávání

Vyhledané výskyty ("Výsledky vyhledávání") se zobrazí v nejkratší době. Jestliže vaše zadání přesně odpovídá typovému označení některého produktu nebo výrobku (např. "GAR"), přejdete okamžitě k příslušnému zobrazení podrobností.

Seznam výskytů

Jestliže váš vyhledávací dotaz odpovídá několika druhům výrobků nebo produktů (např. "GA"), zobrazí se seznam vyhledaných produktů (Seznam výskytů). Všechna místa výskytu jsou zvýrazněna modrým písmem.

V seznamu výskytů je na jedné stránce zobrazeno maximálně 20 produktů. Pokud je vyhledáno více než 20 produktů, potom je nahoře a dole na každé stránce výskytu řádek s dalšími stránkami výskytů. Stránky výskytů můžete procházet postupně nebo přímo zvolit určitou stránku.

Vyhledané výskyty jsou uspořádány podle jejich přiřazení ke skupinám produktů; skupiny produktů jsou seřazeny abecedně. Příslušná cesta ke skupině je zobrazena nad přiřazenými produkty, např.

Můžete přímo klepnout na každou úroveň mezi červenými šipkami. Jestliže chcete zobrazit např. všechny produkty ve stejné skupině jednoho vyhledaného výskytu, potom jednoduše klepněte na poslední úroveň. Přitom se odstraní zvýraznění původních vyhledaných výskytů.

U výskytů v označení výrobků (např. "GAR NW 04") se v seznamu vyhledaných výskytů zobrazí ke každému produktu max. 3 výskyty výrobků. Po klepnutí na některý výrobek se zobrazí zobrazení podrobností produktu se všemi výskyty výrobků.

Pokyn: Pokud vaše původní zadání nevedlo k žádnému výskytu, vyhledávání produktu se automaticky rozšíří a zobrazí se vám další vyhledané výskyty. Pro řadu výrobků jsou kromě toho uložena označení známých výrobců. Jako výsledek obdržíte zobrazení příslušných výrobků HANSA-FLEX.

Rozšířené vyhledávání s náhradním znakem

Bylo vyhledávání v prvním kroku neúspěšné? Nebo se chcete přesvědčit, zda jste obdrželi zobrazení všech variant vyhledávacího dotazu? V tom případě použijte při zadání náhradní znaky!
Jako univerzální náhradní znak se používá hvězdička. Potom jsou vyhledány všechny výskyty, které na tomto místě obsahují jeden nebo více libovolných znaků (nebo také žádný znak). Výsledek vyhledávání je výrazně závislý na tom, na které místo hvězdičku umístíte.

Příklady (zadání vždy bez uvozovek)

Pokyn: Vyhledávání s hvězdičkou použitou jako první znak si někdy vyžádá poněkud delší čas hledání.