HANSA-FLEX AG
Naudojote „Internet Explorer“. Norėdami visapusiškai naudotis katalogu, prireikus
išjunkite suderinamumo veikseną.

search Paieška

Paieškos pagalba

Lietuvių k.

Pasirinkti kalbą

Būklė: 2017-10-19

HANSA-FLEX gaminių paieška

Gaminių paieška veikia pagal racionalią atrinkimo sistemą, todėl greitai ir tiksliai pateikia norimą rezultatą.

Paprasta paieška

Paieškos atitikmenys ("Paieškos rezultatai") parodomi iš karto. Jei jūsų įvestis tiksliai atitiko tipo arba prekės pavadinimą (pvz., "GAR"), iškart atidaromas atitinkamas išsamusis langas.

Atitikmenų sąrašas

Jei paieškos įvestį atitinka keletas prekių arba gaminių pavadinimų (pvz., "GA"), parodomas rastų gaminių sąrašas (atitikmenų sąrašas). Sutapusios vietos paryškinamos mėlynu šriftu.

Atitikmenų sąrašo viename puslapyje rodoma ne daugiau kaip 20 gaminių. Jei rasta daugiau kaip 20 gaminių, kiekvieno atitikmenų puslapio viršuje ir apačioje yra eilutės, nurodančios į kitus atitikmenų sąrašo puslapius. Atitikmenų sąrašo puslapius galite versti vieną po kito arba tiesiogiai pasirinkti bet kurį puslapį.

Paieškos atitikmenys išdėstomi pagal gaminių grupes, o šios išrikiuojamos abėcėlės tvarka. Atitinkamas grupės prieigos kelias parodomas virš priskirto gaminio, pvz.,

Galite spausti bet kurį tarp raudonų rodyklių esantį laukelį. Jei visus gaminius norite matyti vienoje paieškos atitikmenų grupėje, paspauskite apatinį laukelį. Taip atšaukiamas ankstesnių paieškos atitikmenų paryškinimas.

Esant prekių pavadinimų atitikmenims (pvz., "GAR NW 04"), atitikmenų sąraše kiekvienam gaminiui parodomi maks. 3 prekių atitikmenys. Paspaudus ant prekės, parodomas gaminio išsamusis langas ir visi prekės atitikmenys.

Nuoroda: jei jūsų įvesties atitikmenų nerandama, paieškos sistema automatiškai pakeičia jūsų įvestį ir parodo pakeistosios įvesties atitikmenis. Prie kai kurių prekių pavadinimų prisegti žinomų gamintojų pavadinimai. Kaip rezultatas pateikiami atitinkamų HANSA-FLEX prekių pavadinimai.

Išplėstinė paieška su vietos saugojimu

Pirmasis paieškos žingsnis nebuvo sėkmingas? Ar tik norite būti tikras, kad sistema tikrai surado visus užklausos atitikmenis? Tada įvesdami naudokite vietos saugojimo ženklus!
Universalus vietos saugojimo ženklas yra žvaigždutės simbolis. Taip randami ir atitikmenys, kuriuose vietoj šio ženklo yra vienas arba daugiau bet kokių simbolių (arba iš viso nėra jokių). Paieškos rezultatas priklauso nuo to, kurioje vietoje įterpiate žvaigždutę.

Pavyzdžiai (įvesdami nenaudokite kabučių)

Nuoroda: jei žvaigždutė įterpta įvesties priekyje, paieškai gali prireikti šiek tiek daugiau laiko.