HANSA-FLEX AG
Używasz programu Internet Explorer.
W razie potrzeby wyłącz tryb zgodności, aby korzystać z katalogu w pełnym zakresie.

search Szukaj

Pomoc do wyszukiwania

Polski

Wybierz język

Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-19

HANSA-FLEX Wyszukiwarka produktów

Wyszukiwarka produktów pracuje z inteligentną logiką analizy wyników, aby szybko i pewnie dotrzeć do żądanego wyniku.

Proste wyszukiwanie

Trafienia wyszukiwania ("Wyniki wyszukiwania") ukazują się w bardzo krótkim czasie. Jeżeli wpis dokładnie odpowiada oznaczeniu typu produktu artykułu (np. "GAR"), zaraz ukazuje się widok szczegółowy.

Lista trafień

Jeżeli wpis do wyszukiwarki pasuje jednak do większej liczby artykułów lub produktów (np. "GA"), ukazuje się lista znalezionych produktów (lista trafień). Wszystkie miejsca znalezione są wyróżnione niebieskim kolorem.

Na liście trafień pokazane zostaje maksymalnie 20 produktów na stronę. Jeżeli znaleziono więcej niż 20 produktów, na każdej stronie z trafieniami znajduje się na górze i na dole linijka z dalszymi stronami z trafieniami. Można przewertować strony z trafieniami lub bezpośrednio wybrać określoną stronę.

Trafienia wyszukiwania zostają zgrupowane odpowiednio do przyporządkowania do grup produktów. Grupy produktów są sortowane alfabetycznie. Odpowiednia ścieżka grupy pokazana zostaje nad przyporządkowanymi produktami, np.:

Na każdy poziom między czerwonymi strzałkami można kliknąć bezpośrednio. Aby np. zobaczyć wszystkie produkty z tej samej grupy jednego trafienia wyszukiwania, kliknąć po prostu na ostatni poziom. zostaje przy tym cofnięte wyróżnienie pierwotnych trafień wyszukiwania.

Przy trafieniach w oznaczeniach artykułów (np. "GAR NW 04") na liście trafień pokazane zostają maks. 3 trafienia artykułów do każdego produktu. Kliknięcie na artykuł pokazuje widok szczegółowy z wszystkimi trafieniami artykułów.

Wskazówka: Jeżeli pierwotny wpis nie daje żadnych trafień, wyszukiwarka produktów automatycznie rozszerza wpis i pokazuje znalezione potem trafienia. Dla niektórych artykułów dodatkowo zapisano oznaczenia znanych producentów. Jako wynik pokazany zostaje odpowiedni artykuł firmy HANSA-FLEX.

Rozszerzone wyszukiwanie ze znakami-wypełniaczami

Wyszukiwanie w pierwszym podejściu nie przyniosło sukcesu? Lub chcą Państwo mieć pewność, że wszystkie wersje pojęcia do wyszukania są pokazane? W tym przypadku należy stosować znaki-wypełniacze przy wpisie!
Gwiazdka służy jako uniwersalny znak-wypełniacz. Wtedy znalezione zostają wszystkie trafienia, które w tym miejscu mają jeden lub kilka dowolnych znaków (lub też nie mają żadnego znaku). Wynik wyszukiwania znacznie zależy od miejsca, w którym umieszczono gwiazdkę.

Przykłady (wpis zawsze bez cudzysłowów)

Wskazówka: Wyszukiwania z gwiazdką jako pierwszym znakiem wpisu potrzebują czasami trochę dłuższego czasu.