HANSA-FLEX AG
Vi koristite Internet Explorer.
Deaktivirajte po potrebi režim kompatibilnosti da biste koristili katalog u celom obimu.

search Pretraga

Pomoć za pretraživanje

Српски

Odabrati jezik

Stanje: 2017-10-19

STOP LOCK

Osigurač za hvatanje creva
Izbaciti slika proizvodaSlika proizvoda
STOP LOCK
izbaciti karakteristikeOsobine
Materijal čelik
Oblast primene Lična zaštita od creva koja se kreću u vidu biča.
Temperaturni opseg -30 °C do +150 °C
Dozvola BGR 237
DIN EN ISO 4413
BGI 5100
Direktiva za mašine 2006/42/EG
izbaciti tabelu proizvodaArtikal

sortiranje nagore

sortiranje nadole

Izbaciti artikal proizvod priborPribor
STOP LOCK-KIT
Set alata za osigurač za hvatanje creva
STOP LOCK-TAPE
Traka osigurača za hvatanje creva
Isključenje od odgovornosti

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
Svi podatci u našem onlajn katalogu počivaju na trenutno važećim normama i propisa od strane stručnih udruženja. Samo pridržavanje naših propisa uvezi montaže Vam garantuje sigurnost proizvoda. Ne pridržavanje svih navedenih propisa može negativno uticati na funkcionalnu sigurnost proizvoda i do gubitka prava na garanciju. Naša garancija au svakom slučaju važi sa proizvode firme HANSA-FLEX. Naši proizvodi se stalno dalje razvijaju, te zadržavamo prava na tehničke izmene.