HANSA-FLEX AG
Vi koristite Internet Explorer.
Deaktivirajte po potrebi režim kompatibilnosti da biste koristili katalog u celom obimu.

search Pretraga

Pomoć za pretraživanje

Српски

Odabrati jezik

Stanje: 2017-10-19

STOP SAE

Stopflex pričvršćivanje prirubnica i ostalo
Izbaciti slika proizvodaSlika proizvoda
STOP SAE
izbaciti karakteristikeOsobine
Oblast primene Lična zaštita od creva koja se kreću u vidu biča.
Materijal čelik
izbaciti opisOpis

Čelična sajla velike čvrstoće sa montiranom ušicom i kukom.
Čelična sajla je usidrena odgovarajućom STOP-FS obujmicom na crevu kao i na pričvrsnoj tački. Na taj način se sprečava nekontrolisano poskakivanje creva.

izbaciti napomeneNapomena

Kod montiranja prirubnice potrebno je da jedan zavrtanj bude 4 mm duži.

izbaciti tabelu proizvodaArtikal

sortiranje nagore

sortiranje nadole

izbaciti napomene za porudžbinuNapomene u vezi porudžbine

Molimo da odgovarajuću STOP-FS obujmicu poručite odvojeno.

Isključenje od odgovornosti

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
Svi podatci u našem onlajn katalogu počivaju na trenutno važećim normama i propisa od strane stručnih udruženja. Samo pridržavanje naših propisa uvezi montaže Vam garantuje sigurnost proizvoda. Ne pridržavanje svih navedenih propisa može negativno uticati na funkcionalnu sigurnost proizvoda i do gubitka prava na garanciju. Naša garancija au svakom slučaju važi sa proizvode firme HANSA-FLEX. Naši proizvodi se stalno dalje razvijaju, te zadržavamo prava na tehničke izmene.