HANSA-FLEX AG
Вие използвате Internet Explorer.
Деактивирайте евентуално режима на съвместимост, за да можете да използвате пълния обем на каталога.

search Търсене

Помощ за търсене

Български

Избор на език

Редакция: 2017-10-19

HK K C E-Motor 12V

HK K C E-Motor 12V

електродвигател постоянен ток 12V
Изпълнение
двигател с постоянен ток за промишлени приложения
напрежение
12 V