HANSA-FLEX AG
Używasz programu Internet Explorer.
W razie potrzeby wyłącz tryb zgodności, aby korzystać z katalogu w pełnym zakresie.

search Szukaj

Pomoc do wyszukiwania

Polski

Wybierz język

Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-19

HK K C E-Motor 12V

HK K C E-Motor 12V

silnik elektryczny prądu stałego 12V
Wykonanie
przemysłowy silnik stałoprądowy
Napięcie
12 V