HANSA-FLEX AG
Vi koristite Internet Explorer.
Deaktivirajte po potrebi režim kompatibilnosti da biste koristili katalog u celom obimu.

search Pretraga

Pomoć za pretraživanje

Српски

Odabrati jezik

Stanje: 2017-10-19

HK K C E-Motor 12V

HK K C E-Motor 12V

Elektromotor jednosmerne struje 12V
Verzija
Motor jednosmerne struje za industrijske primene
Napon
12 V