HANSA-FLEX AG
Vi koristite Internet Explorer.
Deaktivirajte po potrebi režim kompatibilnosti da biste koristili katalog u celom obimu.

search Pretraga

Pomoć za pretraživanje

Српски

Odabrati jezik

Stanje: 2017-10-19

SRD

Rezni prsten
Izbaciti slika proizvodaSlika proizvoda
SRD data/img/product/SRD_MEx.gif - SRD
izbaciti karakteristikeOsobine
Konstrukcija Rezni prsten
Norma DIN 3861 oblik B
Materijal čelik
Površinska zaštita galvanska prevlaka
izbaciti napomeneNapomena

Molimo Vas da napomene za montažu, ugradnju, opterećenje pod pritiskom i dozvoljene radne temperature nađete u tehničkim informacijama o navojnim spojevima za cevi.

izbaciti tabelu proizvodaArtikal

sortiranje nagore

sortiranje nadole

Serija: LL = veoma lako L = lako S = teško  – PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak  – Ø d2 = spoljni prečnik cevi 

Izbaciti varijante proizvodaVarijante proizvoda

Ovaj proizvod je dodatno dostupan u sledećim verzijama:

SRD MG
Rezni prsten, Mesing
SRD VA
Rezni prsten, plemeniti čelik
Isključenje od odgovornosti

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
Svi podatci u našem onlajn katalogu počivaju na trenutno važećim normama i propisa od strane stručnih udruženja. Samo pridržavanje naših propisa uvezi montaže Vam garantuje sigurnost proizvoda. Ne pridržavanje svih navedenih propisa može negativno uticati na funkcionalnu sigurnost proizvoda i do gubitka prava na garanciju. Naša garancija au svakom slučaju važi sa proizvode firme HANSA-FLEX. Naši proizvodi se stalno dalje razvijaju, te zadržavamo prava na tehničke izmene.