HANSA-FLEX AG
Vi koristite Internet Explorer.
Deaktivirajte po potrebi režim kompatibilnosti da biste koristili katalog u celom obimu.

search Pretraga

Pomoć za pretraživanje

Српски

Odabrati jezik

Stanje: 2017-10-19

SKS ZUBS FS

Zaštita od prašine utikač spojnice, SKS..FS
Izbaciti slika proizvodaSlika proizvoda
SKS ZUBS FS
izbaciti karakteristikeOsobine
Podesno za Utikač utične spojnice SKS...FS
Materijal Plastika
izbaciti tabelu proizvodaArtikal

sortiranje nagore

sortiranje nadole

Izbaciti artikal priborje oprema za sledeće proizvode
SKS IN F
Utikač utične spojnice
SKS IR FS
Utikač utične spojnice
SKS IR F
Utikač utične spojnice
SKS IJ FS
Utikač utične spojnice
SKS HL FS
Utikač utične spojnice
SKSS HL FS
Utikač utične spojnice (pregradni priključak)
SKS HN FS 700
Utikač sa utičnom spojnicom, ravno zaptivanje, 700 bar
SKS IN FS 700
Utikač sa utičnom spojnicom, ravno zaptivanje, 700 bar
SKS IR FS 700
Utikač sa utičnom spojnicom, ravno zaptivanje, 700 bar
Isključenje od odgovornosti

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
Svi podatci u našem onlajn katalogu počivaju na trenutno važećim normama i propisa od strane stručnih udruženja. Samo pridržavanje naših propisa uvezi montaže Vam garantuje sigurnost proizvoda. Ne pridržavanje svih navedenih propisa može negativno uticati na funkcionalnu sigurnost proizvoda i do gubitka prava na garanciju. Naša garancija au svakom slučaju važi sa proizvode firme HANSA-FLEX. Naši proizvodi se stalno dalje razvijaju, te zadržavamo prava na tehničke izmene.