HANSA-FLEX AG
Vi koristite Internet Explorer.
Deaktivirajte po potrebi režim kompatibilnosti da biste koristili katalog u celom obimu.

search Pretraga

Pomoć za pretraživanje

Српски

Odabrati jezik

Stanje: 2017-10-19

SKS ZUBS SN71

Zaštita od prašine utikač spojnice, SKS..SN 71
Izbaciti slika proizvodaSlika proizvoda
SKS ZUBS SN71
izbaciti karakteristikeOsobine
Podesno za Utikač sa utičnom spojnicom, Snap-tite serija 71
Materijal Plastika
izbaciti tabelu proizvodaArtikal

sortiranje nagore

sortiranje nadole

DN = nominalni prečnik, nominalna širina 

Izbaciti artikal priborje oprema za sledeće proizvode
SKS IR SN71-3
Utikač utične spojnice
Isključenje od odgovornosti

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
Svi podatci u našem onlajn katalogu počivaju na trenutno važećim normama i propisa od strane stručnih udruženja. Samo pridržavanje naših propisa uvezi montaže Vam garantuje sigurnost proizvoda. Ne pridržavanje svih navedenih propisa može negativno uticati na funkcionalnu sigurnost proizvoda i do gubitka prava na garanciju. Naša garancija au svakom slučaju važi sa proizvode firme HANSA-FLEX. Naši proizvodi se stalno dalje razvijaju, te zadržavamo prava na tehničke izmene.