HANSA-FLEX AG
Vi koristite Internet Explorer.
Deaktivirajte po potrebi režim kompatibilnosti da biste koristili katalog u celom obimu.

search Pretraga

Pomoć za pretraživanje

Српски

Odabrati jezik

Stanje: 2017-10-19

SKM ZUBS T

Zaštita od prašine priključka spojnice, SKM..T
Izbaciti slika proizvodaSlika proizvoda
SKM ZUBS T
izbaciti karakteristikeOsobine
Podesno za Naglavak sa utičnom spojnicom SKM...T
Materijal Plastika
izbaciti tabelu proizvodaArtikal

sortiranje nagore

sortiranje nadole

DN = nominalni prečnik, nominalna širina 

Izbaciti artikal priborje oprema za sledeće proizvode
SKM IR T
Naglavak sa utičnom spojnicom
Isključenje od odgovornosti

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
Svi podatci u našem onlajn katalogu počivaju na trenutno važećim normama i propisa od strane stručnih udruženja. Samo pridržavanje naših propisa uvezi montaže Vam garantuje sigurnost proizvoda. Ne pridržavanje svih navedenih propisa može negativno uticati na funkcionalnu sigurnost proizvoda i do gubitka prava na garanciju. Naša garancija au svakom slučaju važi sa proizvode firme HANSA-FLEX. Naši proizvodi se stalno dalje razvijaju, te zadržavamo prava na tehničke izmene.